Fint med flytting av parkerte snøscootere fra bilparkeringsområdet ved Dammen og til området nedenfor naustene.

Vinteren er tid for brøyting av snø fra parkeringsområdet for biler ved Dammen.
Parkerte snøscootere på dette området er til hinder for å kunne gjennomføre
snøbrøytingen på en effektiv og god måte, med parkeringsmulighet for flest mulige
biler. Det er derfor nødvendig at parkering av snøscootere gjøres i området nedenfor
naustene ved hoved utkjøringen over Holden. Eiere av snøscootere som står parkert
på parkeringsområdet for biler nå, bes om å flytte snøscooteren med eventuelt
slede/henger ned til dette området for parkering så snart som mulig.


Hilsen styret i HHF