Betaling av medlemskontingent 2020

Det er en del medlemmer som ikke har betalt medlemskontingent, forsikring og ekstra parkerings kort for 2020. Det er vel naturlige årsaker til dette hvis man ikke har kjørt gjennom bom hvor dette er lagt inn til forfall 01.02.2020.

Styret oppfordrer medlemmer til å betale inn skyldig beløp til hytteeierforeningen sin konto 4448.16.48944 så snart som mulig.

Priser 2020:

Medlemskontingent         kr. 750,-

Forsikring naust               »    325,-

Ekstra parkering              »    150,-

Innbetaling av lån jf. Årsmøtevedtak

Oppfordrer alle medlemmer om å betale inn kr 975,- til konto 4448.16.48944 innen 15.juni 2020.

Merk innbetaling: Nedbetaling av bom, navn og eventuelt hyttenr.

For de som ikke betaler inn til hytteeierforeningen sin konto vil vi måtte sende ut faktura og belaste gebyr for det.