Parkering

Alle medlemmer av Holden Hytteeierforening har mulighet til å kjøpe inntil 2 ekstra parkeringskort.  Pr.stk. kr. 150,-. Innbetales på konto 4448 16 48944. Parkeringskort vil bli utlevert (avtales) så snart beløpet er på konto.

 

På merkede områder for parkering vil det bli utstedt bøter til de som ikke har betalt parkeringsavgift eller har parkeringskort liggende godt synlig.

Parkeringsboten er på kr. 400,-