Parkering

Alle medlemmer av Holden Hytteeierforening har mulighet til å kjøpe inntil 2 ekstra parkeringskort.  Pr.stk. kr. 150,-. Innbetales på konto 8673 12 09601. Parkeringskort vil bli tilsendt så snart beløpet er på konto.

 

På merkede områder for parkering vil det bli utstedt bøter til de som ikke har betalt parkeringsavgift eller har parkeringskort liggende godt synlig.

Parkeringsboten er på kr. 400,-