Medlemmer

Alle medlemmer i Holden Hytteeierforening får med ett parkeringskort i medlemskontingent.

Medlemskontingent 2021 kr. 750,- 

Forsikring rekkenaust 2021 kr. 325,- 

 

Innmelding kan skje til post@holdenhf.no

 

 

kart med hyttenummer

holden1