Medlemmer

Alle medlemmer i Holden Hytteeierforening får med ett parkeringskort i medlemskontingent.

Medlemskontingent er kr. 550,- pr. år.

Innmelding kan skje til post@holdenhf.no

 

 

kart med hyttenummer

holden1