Medlemmer

Alle medlemmer i Holden Hytteeierforening får med ett parkeringskort i medlemskontingent.

Medlemskontingent 2020 kr. 750,- 

Forsikring rekkenaust 2020 kr. 325,- 

Beløpene er nå lagt inn i bommen med frist 01.02.2020

Innmelding kan skje til post@holdenhf.no

 

 

kart med hyttenummer

holden1