Styret

Verv

Navn

Mobil

E-post

Formann

Lill Marit Sandseter

 

lill.sandseter@hotmail.com

Kasserer: 

Tone Malmo Lønnum

   

Sekretær

     

Nestleder

     

Styremedlem

John Ole Dolmseth

90 96 61 69

johnole755@outlook.com

Styremedlem

Bjørn Håkon Bratreit

90 80 52 15

 

Styremedlem

Bjørn Feragen

90 97 08 04

bjorn.feragen@nte.no

Styremedlem

Linn Sandseter

 

linnpinnsandseter@gmail.com