Bom

Minner om at opprinnelig frist for å betale depositum på elektronisk bombrikke var 10. februar 2017
Styret har forsøkt å informere alle medlemmer, men det er fortsatt 80 som ikke har betalt.

Gjør oppmerksom på at dere benytter parkeringskort fra i fjor frem til bommen blir satt i drift i midten av mars.

De som ikke har betalt og mottatt brikke vil måtte betale for dagparkering når bommen blir satt i drift.

Målet er at kort som er aktivert forsøkes utlevert i løpet av uke 10.


Mvh.
Styret HHF

INFORMASJONSMØTE OM RENOVASJONSORDNINGEN

INFORMASJONSMØTE OM RENOVASJONSORDNINGEN FOR HYTTER OG FRITIDSBOLIGER I VERRAN ONSDAG 1. FEBRUAR D.Å.   

 

Verran kommune arrangerer informasjonsmøte om renovasjonsordningen for hytter og fritidsboliger i Verran onsdag 1. februar,
Kl. 18.00 – 19.00 i Lissalen i Verraparken. Der stiller representanter både for politisk  og administrativ ledelse i Verran, samt renovasjon, se også www.verran.kommune.no  

Da denne saken har engasjert hytteeierne ved Holden anmodes det om at hytteeierne ved Holden benytter anledningen til å møte opp for å bli orientert om den nye renovasjonsordningen.

Holden Hytteeierforening (HHF) ved styret har ved 2 anledninger oversendt skriftlige innspill/ uttalelser til Verran kommune før Verran kommune fattet vedtak om ordningen, jfr. uttalelsene oversendt den 25. februar 2016 og 13. desember 2016. Begge uttalelsene ligger på HHF sin hjemmeside www.holdenhf.no         

Styret i Holden Hytteeierforening (HHF).