Bom

Minner om at opprinnelig frist for å betale depositum på elektronisk bombrikke var 10. februar 2017
Styret har forsøkt å informere alle medlemmer, men det er fortsatt 80 som ikke har betalt.

Gjør oppmerksom på at dere benytter parkeringskort fra i fjor frem til bommen blir satt i drift i midten av mars.

De som ikke har betalt og mottatt brikke vil måtte betale for dagparkering når bommen blir satt i drift.

Målet er at kort som er aktivert forsøkes utlevert i løpet av uke 10.


Mvh.
Styret HHF