Elektroniske kort vedr. bom

Utsending av kort vil bli sendt ut mandag 20.03.17

Utlevering av kort vil bli i løpet av uke 12. Vi vil da ha utlevering på Malm og Steinkjer. Tidspunkt og sted blir lagt ut her når vi har dette på plass. Vi vil også sende opplysninger på mail til de som vi har adresser til.

Bommen vil bli stengt i slutten av denne måneden.

De som ikke har bestilt/betalt depositum på kort vil etter stenging av bom måtte betale for parkering (kr. 50,- pr. døgn).