INFORMASJONSMØTE OM RENOVASJONSORDNINGEN

INFORMASJONSMØTE OM RENOVASJONSORDNINGEN FOR HYTTER OG FRITIDSBOLIGER I VERRAN ONSDAG 1. FEBRUAR D.Å.   

 

Verran kommune arrangerer informasjonsmøte om renovasjonsordningen for hytter og fritidsboliger i Verran onsdag 1. februar,
Kl. 18.00 – 19.00 i Lissalen i Verraparken. Der stiller representanter både for politisk  og administrativ ledelse i Verran, samt renovasjon, se også www.verran.kommune.no  

Da denne saken har engasjert hytteeierne ved Holden anmodes det om at hytteeierne ved Holden benytter anledningen til å møte opp for å bli orientert om den nye renovasjonsordningen.

Holden Hytteeierforening (HHF) ved styret har ved 2 anledninger oversendt skriftlige innspill/ uttalelser til Verran kommune før Verran kommune fattet vedtak om ordningen, jfr. uttalelsene oversendt den 25. februar 2016 og 13. desember 2016. Begge uttalelsene ligger på HHF sin hjemmeside www.holdenhf.no         

Styret i Holden Hytteeierforening (HHF).