ad Høring av utkast (forslag) til kommunale retningslinjer – behandling av søknader om motorferdsel i Steinkjer kommune.

Styret i Holden Hytteeierforening (HHF) har fra Steinkjer kommune fått oversendt til høring utkast (forslag) til kommunale retningslinjer – behandling av søknader om motorferdsel i Steinkjer kommune.

Styret i HHF ønsker nå at det enkelte medlem i HHF får anledning til å uttale seg (komme med synspunkter/ kommentarer) til styret i denne saken. Fristen for dette er satt til onsdag 12. februar.

Uttalelsen kan sendes til følgende e-postadresse: paul.harald.pedersen@outlook.com .

Styret i HHF har frist til 21. februar  til å uttale seg til saken, og skal behandle saken innen den tid.

NB! Styret er den 4. februar muntlig gjort kjent med at Steinkjer kommune har forlenget fristen fra opprinnelig 14. februar til 21. februar. Saken kan hentes opp via linken til dokumentene nedenfor. I tillegg til at saken er lagt ut på hjemmesiden er den oversendt direkte via e-post til de medlemmer i HHF som styret har e-postadresser til.   

Lenke til dokumenter:

Høring av lokal forskrift og kommunale retningslinjer for motorferdsel