Kaffe på Holdentangen

HHF, Malm IL og Malm Røde Kors vil samarbeide om kaffesalg ved Røde Kors Hytta på Holdentangen i vintersesongen på søndager kl.11:00 – 14:00. Det annonseres/oppdateres hvilke søndager kaffesalget er åpent.

Det blir salg av kaffe, saft, kakao, vaffel og sjokolade.

Det er laget en ny løypetrase tilknyttet eksisterende løypenett, det kjøres skispor fra P-plass ved Moan og P-plass ved Holden. Se mer om traseen og løypestatus på www.skisporet.no.

Man vil også kunne ta korteste vei som er over isen fra P-plass ved Holden, når forholdene tillater det.

Det blir salg:

Søndag 13. mars

Søndag 20. mars

Søndag 03. april