Om foreningen

HISTORIKK

Holden hytteeierforening er i år 2009 blitt 50 år.

28. januar 1959 ble det sammenkalt til møte på Malm kommunekontor. Møtet ble sammenkalt av Sig.Hansen og hadde til hensikt å søke dannet en hytteforening. Tilstede på dette møtet var Elmar Aksnes, Arnulf Størvold,Idar Foosnes, Arne Welde, S.Hansen og T. Mihle.

Disse ble enige om å innkalle alle hytteeiere til møte søndag 8. februar kl.1600 i Samfundshusets lille sal.

På møtet kom det 20 personer. Elmar Aksnes ble valgt til foreningens første formann og med seg i styret fikk han T. Mihle (sekretær) og styremedlemmene Arne Welde og Ingv. Hansen.

Det første som det skulle jobbes med var å utrede naustforholdene og lodde interessen for hvor mange som var interessert i naust.

Nytt møte ble avholdt 12. februar hvor alle medlemmer møtte. Her ble det vedtatt å sende henstilling til Folla Tresliperi om at kunne stikkes ut nausttomter. Det ble også satt opp forslag til vedtekter og sendt ut henstilling til alle hytteeiere om å melde seg inn i foreningen.Derfor vil en kunne si at foreningens offisielle grunnleggelse var 12. februar 1959.