Medlemmer

Alle medlemmer i Holden Hytteeierforening får med ett parkeringskort i medlemskontingent.

Alle medlemmer kan kjøpe inntil 2 ekstra parkeringskort for kr 150,- pr år pr kort.

Alle nye kort har en engangsavgift på kr 200,- pr kort.

Parkeringskortene skal kun benyttes til medlem/familie/besøkende tilhørende medlemmets hytte.

Medlemskontingent 2024 kr. 750,- 

Forsikring rekkenaust 2024 kr. 425,- 

Nøkkel strømboks kr.100,-

Innmelding kan skje til post@holdenhf.no

 For utlevering av parkeringskort og nøkkel til strømbokser kan kasserer kontaktes.

Kart med gamle hyttenummer:

holden1