Småviltjakt i Follafoss Allmenning

Samarbeidsavtale mellom Malm jeger og fisk og Ulvig/Kiær AS.
Fra og med denne høsten er det inngått samarbeidsavtale mellom Ulvig/Kiær AS (UKAS) og Malm Jeger og Fiskeforening (MJFF). Dette er en avtale det er jobbet for å få til de siste 10 – 15 år både med nåværende eier UKAS og tidligere eiere.
Denne avtalen innebærer at MJFF skal stå for kortsalg, utføre oppsyn og stimulere til økt uttak av predatorer. For MJFF sin del betyr det at foreningen mottar en provisjon på 25 % av kortsalget (25 % av nettopris). Oppsyn utføres i år av innleide oppsynsmenn, som vil drive oppsyn utover høsten. I år selges det kun sesongkort for småvilt, samt et eget kort for de som ønsker kun å jakte hare. Fra og med neste høst vil vi kunne tilby uke- og helge kort fra tredje jaktuka for de som måtte ønske det.
MJJF ønsker med denne avtalen å få småviltjakta på UKAS sine eiendommer i Verran inn i mere organiserte former, og vil oppfordre de som skal ut på jakt om å kjøpe jaktkort, MJFF vil også komme med en oppfordring til jegerne om å viste måteholde med uttaket av småvilt.
For kjøpe jaktkort ta kontakt på mobil 926 17992 Stig Løvseth.

Hilsen leder i Malm jff
Stig Løvseth

(publisert på den gamle nettsiden 25.09.2012)