Betaling i bom:

Til info:

BETALINGSFRIST 20.06.2019

Medlemskontingent, forsikring av rekke naust og ekstra parkeringskort er lagt inn for betaling i bom fra 01.03.2019.

Priser 2019:

Medlemskontingent kr. 550,- (inkl. 1 parkeringskort/bom kort)

Forsikring rekke naust kr. 325,-

Tillegg for ekstra parkeringskort/bom kort kr. 150,- pr.stk. pr.år

(Ellers fåes det kjøpt flere bom kort ved å ta kontakt med kasserer.

Engangs kostnad pr. bom kort er kr. 200,-)

 

Holden Hytteeierforening

v/styret