HØRING – Forslag til retningslinjer for bruk av eiendom

Styret i HHF har i tråd med bestilling fra årsmøtet i foreningen i 2022 utarbeidet et forslag til retningslinjer for bruk av foreningens eiendom på Holden. Følgende ble vedtatt på årsmøtet:

«
Naust:
Bakgrunn: Det er flere som eier naust som står på eiendommen til HHF som ikke er medlemmer. Disse leier gratis tomt av medlemmene i HHF og bidrar ikke til felles utgifter for f.eks. vedlikehold av fellesområdene. For rekkenaustene betaler HHF forsikring på vegne av eiere og krever denne tilbake med andel pr eier av naust i rekke. Ingen betaler for leie av tomt til naust.
Forslag: Det legges fram en orienteringssak til årsmøte med spørsmål om det bør arbeides med å se på en eventuell innføring av leie/feste avtaler til nausteiere som ikke har tinglyst naustrett på HHF sin eiendom. Det bør også sees på en måte for å holde oversikt over eiere og merking av naust.
Vedtak: Årsmøte ønsker at styret skal arbeide med saken og komme opp med forslag til retningslinjer for bruk av eiendommen til HHF. Mange gode innspill fra årsmøte deltagere, viktig å involvere medlemmene i arbeidet.
«


I tiden siden årsmøtet er det utarbeidet en god oversikt over det meste av naust og det er utarbeidet et forslag til retningslinjer for bruk av eiendommen. Forslaget legges med dette ut på høring til alle medlemmer i Holden Hytteeierforening. Alle innspill til retningslinjene sendes pr epost til post@holdenhf.no, høringsfrist settes til 1. november. Styret vil med bakgrunn i innspill som kommer inn legge fram endelig forslag til retningslinjer til årsmøtet i 2024.

Forslag til retningslinjer for bruk av eiendommen

 

SOMMERTREFF

Lørdag 5. august kl. 13.00 – 16.00,

arrangerer Holden hytteeierforening sommertreff på Røde Kors hytta.

Salg av rømmegrøt m/blings og saft.
Pølser m/brød, lompe.
Kaffe, brus og kaker.                                    

Loddsalg.

Vi tar vipps 😉

 

VELKOMMEN 😊

Dugnad søndag 11.juni

Vi gjennomfører en dugnad med rydding på området til HHF. Ta gjerne med ryddesag de som har.

Styret sørger for bålkaffe og noe attåt.

Velkommen på Dugnad ved Holden søndag 11.juni klokken 14:00 til 16:00.

Innkalling til Årsmøte 2023

Styret i HHF innkaller til årsmøte for 2023, og ønsker nye og gamle medlemmer velkommen.

Møtedato: torsdag 02. mars 2023
Tidspunkt: kl. 18:00
Møtested: Malm Hotell

Sakliste:

 1. Åpning og konstituering (godkjenne innkalling og sakliste, valg av dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokoll)
 2. Behandle årsmelding
 3. Behandle revidert regnskap og budsjett
 4. Valg
 5. Behandle innkomne saker
 6. Avslutning

Forslag til saker til behandling på årsmøtet må være innkommet til styret 1 uke før årsmøtet (23. februar).

Saker sendes på e-post til: johnole775@outlook.com

Velkommen!

Med vennlig hilsen
Styret i HHF

Dugnad

Det blir dugnad torsdag 9. juni kl. 17:00 ved parkeringsområdet på Holden. Det blir bål kaffe med enkel servering.
Oppgaver som skal utføres er blant annet:
– Legges nytt tak på bod ved bom.
– Ryddes søppel i strandsone, rundt naust og på parkeringsplassene.
 

Kaffe på Holdentangen

HHF, Malm IL og Malm Røde Kors vil samarbeide om kaffesalg ved Røde Kors Hytta på Holdentangen i vintersesongen på søndager kl.11:00 – 14:00. Det annonseres/oppdateres hvilke søndager kaffesalget er åpent.

Det blir salg av kaffe, saft, kakao, vaffel og sjokolade.

Det er laget en ny løypetrase tilknyttet eksisterende løypenett, det kjøres skispor fra P-plass ved Moan og P-plass ved Holden. Se mer om traseen og løypestatus på www.skisporet.no.

Man vil også kunne ta korteste vei som er over isen fra P-plass ved Holden, når forholdene tillater det.

Det blir salg:

Søndag 13. mars

Søndag 20. mars

Søndag 03. april

 

Innkalling til Årsmøte 2022

Styret innkaller til årsmøte for 2022, og ønsker nye og gamle medlemmer velkommen.

Møtedato: torsdag 03. mars 2022
Tidspunkt: kl. 19:00
Møtested: Malm Hotell / Verraparken

Sakliste:

 1. Åpning og konstituering (godkjenne innkalling og sakliste, valg av dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokoll)
 2. Behandle årsmelding
 3. Behandle revidert regnskap og budsjett
 4. Valg
 5. Behandle innkomne saker
 6. Avslutning

Forslag til saker til behandling på årsmøtet må være innkommet til styret 1 uke før årsmøtet (24. februar).

Saker sendes på e-post til: lill.sandseter@hotmail.com

Velkommen!

Med vennlig hilsen
Styret i HHF

Sommertreff 2021

 

SOMMERTREFF

Lørdag 7. august kl. 13.00 – 16.00,

arrangerer Holden hytteeierforening sommertreff på Røde Kors hytta.

Salg av rømmegrøt m/blings og saft.

Pølser m/brød, lompe.

Kaffe, brus og kaker.                                    

Loddsalg.

Vi tar vipps 😉

 

VELKOMMEN 😊

VIS HENSYN I FORHOLD TIL GJELDENE KORONA TILTAK!