4-6 naustenheter i «rekkenaustene» helt eller delvis ødelagt av «Ivar»

«Ivar» har vært årsak til 4 – 6 naustenheter i «rekkenaustene» er helt eller delvis ødelagt, se de utlagte bildene under Bilder 2013 på vår nye hjemmeside www.holdenhf.no . Holden Hytteeierforening (HHF) er forsikrer av «rekkenaustene». HHF har meldt skaden til de enkelte eiere av hver naustenhet. I tillegg er saken meldt inn til forsikringsselskapet og det kommer takstperson til Holden f.k. torsdag 19. desember for å besiktige og verdiberegne skadene. Naustene er forsikret i selskapet IF. HHF vil være representert med 1 – 2 personer når takstperson kommer på torsdag.  I forsikringen er det en egenandel lik kr. 8.000,-. Dette beløpet vil bli fordelt på antallet berørte naust.

NB! Det er svært viktig at alt av båter og inventar blir fjernet så snart som mulig. Dette for å gjøre det mulig å rydde hele området, like etter at takstperson har vært på området, og før snøen kommer.

Vi vil videre orientere om status og framdrift i saken på HHF sin hjemmeside etter hvert som nye opplysninger gjør det aktuelt.