Innkalling til Årsmøte 2022

Styret innkaller til årsmøte for 2022, og ønsker nye og gamle medlemmer velkommen.

Møtedato: torsdag 03. mars 2022
Tidspunkt: kl. 19:00
Møtested: Malm Hotell / Verraparken

Sakliste:

  1. Åpning og konstituering (godkjenne innkalling og sakliste, valg av dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokoll)
  2. Behandle årsmelding
  3. Behandle revidert regnskap og budsjett
  4. Valg
  5. Behandle innkomne saker
  6. Avslutning

Forslag til saker til behandling på årsmøtet må være innkommet til styret 1 uke før årsmøtet (24. februar).

Saker sendes på e-post til: lill.sandseter@hotmail.com

Velkommen!

Med vennlig hilsen
Styret i HHF