Dokumenter til årsmøte

Her vil alle dokumenter til årsmøte 2021 publiseres, fullstendig sakliste vil også legges ut her etter eventuelt innkomne saker er mottatt.

Sakliste årsmøte Holden Hytteeierforening 10.03.2021

Årsmelding 2020

Resultatregnskap 2020

Spesifikasjon av kontoer 2020

Balanseregnskap 2020

Revisjonsberetning regnskapsåret 2020

Budsjett 2021

HHF valg 2021

Innkomne saker:

Anskaffelse av værstasjon

Montering av tappekrane for sommervann

Utbedring av uønsket vanntilførsel ved nedkjøringsområde

Nytt sanitærbygg med oppholdsrom

Utvidelse av parkeringsområdet

Avvikling av innkalling på epost

Endring av vedtekter Medlemskontingent

Endring av vedtekter Styrets sammensetning

Endring av ordning for tilgang til strømuttak

Innkalling til Årsmøte 2021

Styret innkaller til årsmøte for 2021 og ønsker nye og gamle medlemmer velkommen.

Møtedato: onsdag 10. mars 2021
Tidspunkt: kl. 18:00
Møtested: Verraparken (kan må gjennomføres digitalt)

Sakliste:

  1. Åpning og konstituering (godkjenne innkalling og sakliste, valg av dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokoll)
  2. Behandle årsmelding
  3. Behandle revidert regnskap og budsjett
  4. Valg
  5. Behandle innkomne saker
  6. Avslutning

Forslag til saker til behandling på årsmøtet må være innkommet til styret 1 uke før årsmøtet (03.mars).

Saker sendes på e-post til: lill.sandseter@hotmail.com

Velkommen!

Med vennlig hilsen
Styret i HHF