Innkalling til Årsmøte 2021

Styret innkaller til årsmøte for 2021 og ønsker nye og gamle medlemmer velkommen.

Møtedato: onsdag 10. mars 2021
Tidspunkt: kl. 18:00
Møtested: Verraparken (kan må gjennomføres digitalt)

Sakliste:

  1. Åpning og konstituering (godkjenne innkalling og sakliste, valg av dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokoll)
  2. Behandle årsmelding
  3. Behandle revidert regnskap og budsjett
  4. Valg
  5. Behandle innkomne saker
  6. Avslutning

Forslag til saker til behandling på årsmøtet må være innkommet til styret 1 uke før årsmøtet (03.mars).

Saker sendes på e-post til: lill.sandseter@hotmail.com

Velkommen!

Med vennlig hilsen
Styret i HHF