Rekkenøst eiere!!

Etter forslag fra medlemmer i de nederste rekkenaustene om å få leid inn en gravemaskin for å få renset bort stein og planert nedenfor rekkene, ønsker vi med dette å få høre om det er flere som er interessert i dette! Det er noe vi må koste selv, så det blir jo billigere jo flere vi blir! Hadde vært veldig greit å få gjort jobben nå i høst, når vannstanden er så lav!
Interesserte kan henvende seg til Dagfinn Rønning på tlf. 98100280.

OBS!OBS!

Styret fikk i helgen en telefon fra en fortvilet saueeier. Sauer m/lam har blitt jaget av hund/hunder slik at han hadde fått melding fra noen som har sett lam kommet bort fra sin mor.
Vi ber alle hundeeiere om å se etter sine hunder slik at dette ikke skjer.

Mvh.
Styret i HHF

GARN/FISKEKORT!

Fra dags dato endres garnstørrelsen maskvidde 18-20 og 22 omf til 26-28 og 30 omf. Dette for å ta ut en del småfisk.
Iflg. Kjær vil det bli innført fiskekort i løpet av 2013.

Mvh.
Styret i HHF