Rekkenøst eiere!!

Etter forslag fra medlemmer i de nederste rekkenaustene om å få leid inn en gravemaskin for å få renset bort stein og planert nedenfor rekkene, ønsker vi med dette å få høre om det er flere som er interessert i dette! Det er noe vi må koste selv, så det blir jo billigere jo flere vi blir! Hadde vært veldig greit å få gjort jobben nå i høst, når vannstanden er så lav!
Interesserte kan henvende seg til Dagfinn Rønning på tlf. 98100280.