Avvikling av forsikringsordning rekkenaust

Årsmøtet i Holden Hytteeierforening vedtok 28.02.2024 å avvikle ordningen med forsikring
av rekkenaust gjennom hytteeierforeningen fra hovedforfall 31. august 2024. Fra den dato
blir det opp til hver enkelt nausteier å sørge for forsikring av sin andel i rekkenaustet. Årets innbetaling dekker forsikring fram til hovedforfall.

I forbindelse med etablering av forsikring på andel av rekkenaust i egen regi er følgende informasjon relevant:
Naustene står på eiendom med gnr 725 bnr 241 i Steinkjer kommune (kommune nr 5006).
Her ligger oversikt over bygningsnummer på alle rekkenaustene. 

For mer informasjon om bakgrunn til vedtaket henvises årsmøtereferat og saksdokumenter til årsmøtet som ligger på denne hjemmesiden.