Informasjon angående parkering ved «HØRDIN»

Parkeringsområdet som eies av HHF (Holden Hytteeierforening) er godt skiltet.

Det er bilfører som er ansvarlig for at gyldig parkeringsbevis ligger godt synlig i venstre side av frontruten for kontrollør!

Parkeringsgebyr kr. 400,- vil bli innkrevd ved mangel av parkeringsbevis!

 

Styret i Holden Hytteeierforening