Innkalling til årsmøte 2024

Styret i HHF innkaller til årsmøte for 2024, og ønsker nye og gamle medlemmer velkommen.

Møtedato: onsdag 28. februar 2024
Tidspunkt: kl. 18:00
Møtested: Malm Hotell

Sakliste:

  1. Åpning og konstituering (godkjenning av innkalling og sakliste, valg av dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokoll)
  2. Årsmelding
  3. Revidert regnskap 2023 og budsjett 2024
  4. Valg
  5. Innkomne saker
  6. Avslutning

Forslag til saker til behandling på årsmøtet må være innkommet til styret senest 1 uke før årsmøtet (21. februar).

Saker sendes på e-post til: post@holdenhf.no

Velkommen!

Med vennlig hilsen
Styret i HHF