OBS!OBS!

Til alle rekkenøsteiere!

På Holdens facebook side la Jon Oskar ut en melding om at det er noen dører på nøstene som står oppe og at det er en del takplater som er løse og står å slår i vinden.

Styret oppfordrer alle til å sjekke nøstene sine. Vi har også lagt ut forsikringsvilkår for naturskade på rekkenøstene. Se eget innlegg!!