Sommerfesten 2013

Styret vil gi en stor takk til de som stod for sommerfesten ved Holden 3. august 2013.
Dere gjorde en kjempejobb. Ikke det store oppmøte med ca. 50 stk. men vi hadde det trivelig vi som var der.