Kjøp av skjorter

Det er nå mulighet å kjøpe T-skjorter a kr. 150,- og sportsskjorter a kr. 180,- med motiv fra Holden se under fanen info og salg av t-skjorter/sportsskjorter for mer informasjon.

Mvh.

Styret i Holden Hytteeierforening