Betaling av medlemskontingent 2020

Det er en del medlemmer som ikke har betalt medlemskontingent, forsikring og ekstra parkerings kort for 2020. Det er vel naturlige årsaker til dette hvis man ikke har kjørt gjennom bom hvor dette er lagt inn til forfall 01.02.2020.

Styret oppfordrer medlemmer til å betale inn skyldig beløp til hytteeierforeningen sin konto 4448.16.48944 så snart som mulig.

Priser 2020:

Medlemskontingent         kr. 750,-

Forsikring naust               »    325,-

Ekstra parkering              »    150,-