Innbetaling av lån jf. Årsmøtevedtak

Oppfordrer alle medlemmer om å betale inn kr 975,- til konto 4448.16.48944 innen 15.juni 2020.

Merk innbetaling: Nedbetaling av bom, navn og eventuelt hyttenr.

For de som ikke betaler inn til hytteeierforeningen sin konto vil vi måtte sende ut faktura og belaste gebyr for det.