FYLLING AV MASSE OVER DUK I CA 15M FORLENGELSE AV HHF SIN HOVEDUTKJØRING/ ILANDTAKING AV BÅTER VED HOLDEN

Styret i HHF vedtok den 18. juni å iverksette tiltaket «Fylling og planering av masse over duk i ca. 15m forlengelse av HHF sin hovedutkjøring/ ilandtaking av båter ved Holden». Dette arbeidet ble gjennomført og sluttført onsdag ettermiddag/ kveld den 19. juni. KNE v/Pål Høyem har bidratt med masse og transport av masse + duk for gjennomføring av tiltaket,  

mens Arne Aune i samarbeid med John Oskar Brattsti har planert ut massene oppå duken og grøftet en del i området. Styret retter en stor takk til Pål, Arne og John Oskar for gjennomføringen av arbeidet.

 

Dette betyr at hovedutkjøring-/ ilandtakingsområdet nå kan tas i bruk igjen av hytteeierne ved Holden.  Styret ønsker alle hytteeiere God sommer!