STOPP I YTTERLIGERE TAPPING AV VATN FRA HOLDEN DENNE SOMMEREN.

Styret i HHF har denne våren vært i dialog med NTE angående de problemer som den særlig lave vannstanden i Holden har skapt for hytteeierne ved Holden.

Problemene har vært og er knyttet til utkjøring og ilandtaking av båter ved dammen. I tillegg har dette vanskeliggjort adkomsten til hyttene for en del hytteeiere.

På bakgrunn av flere samtaler via telefon og skriftlig henvendelse til NTE via e-post den 12. juni, har NTE bekreftet skriftlig via e-post den 13. juni at det ikke blir mer tapping av vatn fra Holden denne sommeren, se vedleggene.

 

Styrets brev: 

Hei.

 

Det vises til styremøte i HHF onsdag 5. juni d.å. og til samtale via telefon mellom Terje Egge i NTE og Paul Harald Pedersen i HHF i den 11. juni d.å. angående vannstanden i Holden i Verran kommune. 

 

I denne samtalen ble det opplyst av Terje Egge at det ikke vil bli gjennomført mer tapping av vatn fra Holden denne sommeren. Vannstanden i Holden vil derfor øke fra nå av og videre utover sommeren og mot høsten.

Dette under forutsetning av at det ikke oppstår helt spesielle ekstraordinære forhold som nødvendiggjør tapping.

 

Styret i HHF ber om en skriftlig bekreftelse på dette, gjerne via e-post så snart som mulig.   

 

I tillegg vises det til tidligere samtaler angående samme tema via telefon mellom Terje Egge og Paul Harald Pedersen den 30. april d.å. og 29. mai d.å.

 

Det vises utover dette ellers til dialogmøte mellom representanter for NTE og styret i Holden Hytteeierforening den 23. januar 2015, hvor styret i HHF foreslo at: 

«NTE og Holden Hytteeierforening burde inngå et samarbeid, for om mulig etablere en samarbeidsavtale mellom NTE og Holden Hytteeierforening (HHF),

for «kjøring» av «Hørdin» i de viktigste perioder for hytteeiernes bruk av «Hørdin» med omkringliggende områder (vinterferien, påska og sommerperioden)».

 

Styret i HHF ønsker å komme tilbake til en slik mer formell skriftlig samarbeidsavtale for «kjøring» av vannstanden i Holden på et senere tidspunkt.

 

 

Med vennlig hilsen

For styret i HHF

Paul Harald Pedersen                                                                                                    Leder                                                                                         

Bjørn Larsen                                                                                                                  sekretær

 

 

Svar fra NTE:

Hei!

 

NTE Energi bekrefter at vi per i dag ikke planlegger tapping fra Holden sommeren 2019. Vi tar forbehold om at denne tappestrategien vil kunne endres hvis sommeren skulle vise seg å bli svært nedbørsrik. Vi gjør også oppmerksom på at det kan oppstå situasjoner der vi av hensyn til f.eks forsyningssikkerheten i området kan bli nødt til å produsere kraft i Brattingfoss og Follafoss kraftstasjoner.

 

Vi ønsker alle hytteeiere ved Holden en riktig god sommer!

 

Med vennlig hilsen

 

Jo Langøygard | Avd.sjef Kraftmarked
NTE Energi AS 

nte.no | facebook | linkedin | instagram