Innkalling til årsmøte 2020

Styret innkaller til årsmøte for 2020 og ønsker nye og gamle medlemmer velkommen.

Møtedato: torsdag 5. mars 2020
Tidspunkt: kl. 19.00
Møtested: Verraparken, Lissalen

Sakliste:

  1. Åpning og konstituering
  2. Årsberetning og regnskap
  3. Valg
  4. Innkommende saker.
  5. Årsmøtet avsluttes.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret innen 26. februar 2020.

Saker sendes på mail: paul.harald.pedersen (at) outlook.com

Velkommen!

Med vennlig hilsen
Styret i HHF