Innkalling til Årsmøte 2023

Styret i HHF innkaller til årsmøte for 2023, og ønsker nye og gamle medlemmer velkommen.

Møtedato: torsdag 02. mars 2023
Tidspunkt: kl. 18:00
Møtested: Malm Hotell

Sakliste:

  1. Åpning og konstituering (godkjenne innkalling og sakliste, valg av dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokoll)
  2. Behandle årsmelding
  3. Behandle revidert regnskap og budsjett
  4. Valg
  5. Behandle innkomne saker
  6. Avslutning

Forslag til saker til behandling på årsmøtet må være innkommet til styret 1 uke før årsmøtet (23. februar).

Saker sendes på e-post til: johnole775@outlook.com

Velkommen!

Med vennlig hilsen
Styret i HHF