Dugnad

Det blir dugnad torsdag 9. juni kl. 17:00 ved parkeringsområdet på Holden. Det blir bål kaffe med enkel servering.
Oppgaver som skal utføres er blant annet:
– Legges nytt tak på bod ved bom.
– Ryddes søppel i strandsone, rundt naust og på parkeringsplassene.