PARKERING AV SCOOTER OG STORE TILHENGERE

Vintersesongen 2014 vil det bli forandring for parkering av scooter og store tilhengere. Jon Oskar ønsker ikke noen parkering på dyrkamarka p.g.a. at i sesongen 2013 ble det skader på åkeren.

Henstiller at det blir parkert bak wc og i rundkjøringen der vi tar ut båtene. Det vil bli brøytet ned til naustene i rundkjøringen. Øvre parkeringsplass vil også bli brøytet i vinter.

De med store SCOOTERHENGERE/TILHENGERE må vise hensyn og parkere på ØVRE PARKERINGSPLASS.

Oppfordrer alle til å ta hensyn til ham som BRØYTER.

 

Mvh.

Styret