Velkommen til Holden Hytteeierforening

Holden Hytteeierforening organiserer hytteeiere som har hytter i områdene rundt Holden i Verran kommune. På disse nettsidene finnes forhåpentligvis nyttig informasjon både for våre medlemmer og andre interesserte. Sidene inneholder både flotte bilder og historier samt generell informasjon fra styret i foreningen.

Vi ønsker at medlemmene og andre interesserte sender oss gamle og nye bilder fra områdene rundt Holden, gjerne med en kort kommentar eller beskrivelse. Fiskeskrøner, jakthistorier, bærturer og andre ting som kan være av interesse for flere, er vi takknemlige for. Send gjerne en e-post til foreningen. Vi ønsker også tilbakemelding på hva som er bra eller hva som kan gjøres bedre, samt tips om stoff eller ting som er ønskelig at skal komme med på disse sidene. E-post kan sendes til post@holdenhf.no

Betaling i bom:

Til info:

Medlemskontingent, forsikring av rekke naust og ekstra parkeringskort er lagt inn for betaling i bom fra 01.03.2018.

Priser 2018:

Medlemskontingent kr. 550,- (inkl. 1 parkeringskort/bom kort)

Forsikring rekke naust kr. 300,-

Tillegg for ekstra parkeringskort/bom kort kr. 150,- pr.stk.

(Ellers fåes det kjøpt flere bom kort ved å ta kontakt med kasserer.

Kostnad pr. kort er kr. 200,-)

 

Holden Hytteeierforening

v/styret