Velkommen til Holden Hytteeierforening

Holden Hytteeierforening organiserer hytteeiere som har hytter i områdene rundt Holden i Verran kommune. På disse nettsidene finnes forhåpentligvis nyttig informasjon både for våre medlemmer og andre interesserte. Sidene inneholder både flotte bilder og historier samt generell informasjon fra styret i foreningen.

Vi ønsker at medlemmene og andre interesserte sender oss gamle og nye bilder fra områdene rundt Holden, gjerne med en kort kommentar eller beskrivelse. Fiskeskrøner, jakthistorier, bærturer og andre ting som kan være av interesse for flere, er vi takknemlige for. Send gjerne en e-post til foreningen. Vi ønsker også tilbakemelding på hva som er bra eller hva som kan gjøres bedre, samt tips om stoff eller ting som er ønskelig at skal komme med på disse sidene. E-post kan sendes til post@holdenhf.no

Utlevering av elektroniske kort!!

Til alle medlemmer som har betalt for elektroniske kort vedr. bom

Det vil bli utlevering av elektroniske kort ved Prix Malm onsdag

22. mars 2017 mellom kl. 17.00 og 18.00.

Det vil også bli utlevering på Steinkjer torsdag 23. mars 2017. STED: Esso Dampsaga, Steinkjer mellom kl. 19.00 – 20.00

Mvh.

Styret i HHF

Elektroniske kort vedr. bom

Utsending av kort vil bli sendt ut mandag 20.03.17

Utlevering av kort vil bli i løpet av uke 12. Vi vil da ha utlevering på Malm og Steinkjer. Tidspunkt og sted blir lagt ut her når vi har dette på plass. Vi vil også sende opplysninger på mail til de som vi har adresser til.

Bommen vil bli stengt i slutten av denne måneden.

De som ikke har bestilt/betalt depositum på kort vil etter stenging av bom måtte betale for parkering (kr. 50,- pr. døgn).

 

Bom

Minner om at opprinnelig frist for å betale depositum på elektronisk bombrikke var 10. februar 2017
Styret har forsøkt å informere alle medlemmer, men det er fortsatt 80 som ikke har betalt.

Gjør oppmerksom på at dere benytter parkeringskort fra i fjor frem til bommen blir satt i drift i midten av mars.

De som ikke har betalt og mottatt brikke vil måtte betale for dagparkering når bommen blir satt i drift.

Målet er at kort som er aktivert forsøkes utlevert i løpet av uke 10.


Mvh.
Styret HHF