Kaffe på Holdentangen

HHF, Malm IL og Malm Røde Kors vil samarbeide om kaffesalg ved Røde Kors Hytta på Holdentangen i vintersesongen på søndager kl.11:00 – 14:00. Det annonseres/oppdateres hvilke søndager kaffesalget er åpent.

Det blir salg av kaffe, saft, kakao, vaffel og sjokolade.

Det er laget en ny løypetrase tilknyttet eksisterende løypenett, det kjøres skispor fra P-plass ved Moan og P-plass ved Holden. Se mer om traseen og løypestatus på www.skisporet.no.

Man vil også kunne ta korteste vei som er over isen fra P-plass ved Holden, når forholdene tillater det.

Det blir salg:

Søndag 13. mars

Søndag 20. mars

Søndag 03. april

 

Innkalling til Årsmøte 2022

Styret innkaller til årsmøte for 2022, og ønsker nye og gamle medlemmer velkommen.

Møtedato: torsdag 03. mars 2022
Tidspunkt: kl. 19:00
Møtested: Malm Hotell / Verraparken

Sakliste:

 1. Åpning og konstituering (godkjenne innkalling og sakliste, valg av dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokoll)
 2. Behandle årsmelding
 3. Behandle revidert regnskap og budsjett
 4. Valg
 5. Behandle innkomne saker
 6. Avslutning

Forslag til saker til behandling på årsmøtet må være innkommet til styret 1 uke før årsmøtet (24. februar).

Saker sendes på e-post til: lill.sandseter@hotmail.com

Velkommen!

Med vennlig hilsen
Styret i HHF

Sommertreff 2021

 

SOMMERTREFF

Lørdag 7. august kl. 13.00 – 16.00,

arrangerer Holden hytteeierforening sommertreff på Røde Kors hytta.

Salg av rømmegrøt m/blings og saft.

Pølser m/brød, lompe.

Kaffe, brus og kaker.                                    

Loddsalg.

Vi tar vipps 😉

 

VELKOMMEN 😊

VIS HENSYN I FORHOLD TIL GJELDENE KORONA TILTAK!

Dokumenter til årsmøte

Her vil alle dokumenter til årsmøte 2021 publiseres, fullstendig sakliste vil også legges ut her etter eventuelt innkomne saker er mottatt.

Sakliste årsmøte Holden Hytteeierforening 10.03.2021

Årsmelding 2020

Resultatregnskap 2020

Spesifikasjon av kontoer 2020

Balanseregnskap 2020

Revisjonsberetning regnskapsåret 2020

Budsjett 2021

HHF valg 2021

Innkomne saker:

Anskaffelse av værstasjon

Montering av tappekrane for sommervann

Utbedring av uønsket vanntilførsel ved nedkjøringsområde

Nytt sanitærbygg med oppholdsrom

Utvidelse av parkeringsområdet

Avvikling av innkalling på epost

Endring av vedtekter Medlemskontingent

Endring av vedtekter Styrets sammensetning

Endring av ordning for tilgang til strømuttak

Innkalling til Årsmøte 2021

Styret innkaller til årsmøte for 2021 og ønsker nye og gamle medlemmer velkommen.

Møtedato: onsdag 10. mars 2021
Tidspunkt: kl. 18:00
Møtested: Verraparken (kan må gjennomføres digitalt)

Sakliste:

 1. Åpning og konstituering (godkjenne innkalling og sakliste, valg av dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokoll)
 2. Behandle årsmelding
 3. Behandle revidert regnskap og budsjett
 4. Valg
 5. Behandle innkomne saker
 6. Avslutning

Forslag til saker til behandling på årsmøtet må være innkommet til styret 1 uke før årsmøtet (03.mars).

Saker sendes på e-post til: lill.sandseter@hotmail.com

Velkommen!

Med vennlig hilsen
Styret i HHF

Sommertreff 2020

SOMMERTREFF

Lørdag 1. august kl. 13.00 – 16.00,

arrangerer Holden hytteeierforening sommertreff 2020 på Røde Kors hytta.

Salg av rømmegrøt m/blings og saft.

Pølser m/brød, lompe.

Kaffe, brus og kaker.                                    

Loddsalg.

Vi tar vipps 😉

Inntekten går til løypekjøring.            

 

VELKOMMEN 😊

VIS HENSYN I FORHOLD TIL GJELDENE KORONA TILTAK!

Sommerfest HHF 2020

Betaling av medlemskontingent 2020

Det er en del medlemmer som ikke har betalt medlemskontingent, forsikring og ekstra parkerings kort for 2020. Det er vel naturlige årsaker til dette hvis man ikke har kjørt gjennom bom hvor dette er lagt inn til forfall 01.02.2020.

Styret oppfordrer medlemmer til å betale inn skyldig beløp til hytteeierforeningen sin konto 4448.16.48944 så snart som mulig.

Priser 2020:

Medlemskontingent         kr. 750,-

Forsikring naust               »    325,-

Ekstra parkering              »    150,-

Innbetaling av lån jf. Årsmøtevedtak

Oppfordrer alle medlemmer om å betale inn kr 975,- til konto 4448.16.48944 innen 15.juni 2020.

Merk innbetaling: Nedbetaling av bom, navn og eventuelt hyttenr.

For de som ikke betaler inn til hytteeierforeningen sin konto vil vi måtte sende ut faktura og belaste gebyr for det.